Zpracování osobních údajů v rámci dotace COVID - Lázně

Informace o zpracování osobních údajů k uplatnění voucheru na slevu ve výši 4.000,- Kč v rámci dotačního titulu Covid - lázně platí pro klienty služeb v lázeňských hotelech a resortech Royal Spa, a. s., Pod Kamennou 1009, 763 26 Luhačovice, IČ: 26968614 („Lázně“, či „my“), kterými jsou:

 • Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně: LS Royal Mariánské Lázně, a. s., Lesní 345, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 49790731
 • Lázeňské hotely MIRAMARE, VILA ANTOANETA, Luxury Spa & Wellness VILA VALAŠKA: Léčebné lázně Luhačovice – Sanatorium Miramare, s. r. o., Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, IČ: 60727942
 • SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves: Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s. r. o. č. 664, 687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ: 47915005
 • TERMÁLNÍ LÁZNĚ Velké Losiny a Wellness hotel DIANA: Lázně Velké Losiny, s. r. o., Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny, IČ: 28561813

osobní údaje

Vaše osobní údaje poskutujete v rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • místo narození
 • údaj o zdravotní pojišťovně (kód ZP)
 • údaj o trvalém pobytu
 • počet a přehled uplatněných procedur
 • časový údaj o pobytu a identifikace příslušného lázeňského zařízení 
 • další osobní údaje uvedené na faktuře lázeňského zařízení, které jsou nutné pro následnou kontrolu poskytování dotace podle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel

Vaše osobní údaje jsou správcem osobních údajů zpracovávány na základě zákonného důvodu plnění úkolů prováděných správcem ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Podpora lázeňství, jako veřejně prospěšné činnosti je prováděna prostřednictvím dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na pobyt v lázeňském zařízení poskytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Vaše osobní údaje získané v rámci vlastní správy osobních údajů poskytuje lázeňské zařízení správci k tomuto účelu nad rámec původního účelu zpracování osobních údajů.

správce a účel poskytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje ve výše definovaném rozsahu poskytujete správci:

Ministerstvo pro místní rozvoj
IČ: 66002222
Sídlo: Staroměstské náměstí 932/6, Praha Staré Město, 11015
ID datové schránky: 26iaava
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@mmr.cz,

pro kterého dotační program Covid – lázně 2020 administruje zpracovatel:

Státní fond podpory investic
IČO:70856788
Sídlo:Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2
ID datové schránky: wikaiz5

za účelem:

 • možnosti podpory lázeňství v České republice v podobě proplacení poskytnuté slevy v rámci dotačního titulu poskytovateli služeb
 • ověření Vaší způsobilosti ke slevě
 • evidence vydaných a uplatněných voucherů
 • zajištění proplacení uplatněných voucherů/poskytnutých slev poskytovateli služeb
 • zajištění podkladů pro kontrolu
 • v anonymizované podobě pro statistické údaje o úspěšnosti programu
 • archivace
 • k případným dalším zákonným účelům nevyžadujícím váš souhlas

Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možno Váš voucher ověřit/uplatnit a následně poskytnutou slevu proplatit Poskytovateli služeb, poskytnutí údajů je nutné pro získání slevy.

Jakékoliv další předání jiným subjektům s výjimkou zákonných důvodů vylučujeme, stejně tak zcela vylučujeme předání údajů pro jakékoliv komerční využití. Vaše osobní údaje budou správcem a jednotlivými zpracovateli zpracovávány pro stanovené účely po dobu desetilet od 1. ledna 2021(kontrola porušení rozpočtové kázně podle § 44a rozpočtových pravidel).

Žádostí adresovanou správci můžete požadovat o přístup k Vašim osobním údajům, tzn. informaci, zda a jaké Vaše údaje zpracovává, za jakým účelem, zda je předává dalším atp., jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnit práva na přenositelnost údajů.

V případě nesouhlasu s postupem správce nebo jeho činností máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, popřípadě se obrátit na příslušný obecný soud.

Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného zpracování, rozhodování nebo profilování a nebudou použity k marketingovým účelům.