7. 11. 2023

Poznejte účinky klimatoterapie v Mariánských Lázních

V České republice je mnoho míst, která se mohou pyšnit čistým ovzduším a pro organismus prospěšným klimatem, ale jen málo míst se může pyšnit tak vysokou čistotou a kvalitou ovzduší bez přítomnosti prašných částic, zplodin a alergenů, aby obdržela osvědčení MZ ČR jako klimatické lázně a mohla klimatoterapii zařadit jako nedílnou součást léčebného pobytu. Jsme vděčni, že právě Mariánské Lázně patří mezi těch pár oceněných míst, a my tak v Lázeňském hotelu ROYAL můžeme klimatoterapii zařadit do lázeňské léčby našich hostů. 


co je to klimatoterapie

Podle odborné definice je klimatoterapie aktivní, cílené a dávkované využívání složek klimatu. Probíhá pod dohledem lékaře a její důležitou součástí je střídání různých emočně atraktivních aktivit dle věku klienta.

aktivity v rámci klimatoterapie

  • řízená chůze po značených terénních lázeňských trasách s postupným prodlužováním tras a zvyšováním výškového rozdílu, zvyšováním rychlosti chůze,
  • poslední dobou je velmi populární nordic walking, kdy je tento typ chůze benefitem pro osoby s onemocněním srdce a plic, u metabolických onemocnění spojených s obezitou, u únavových syndromů, pro osoby s funkčními a degenerativními vertebrogenními poruchami,
  • dalším vhodným doplněním je aktivní otužování,
  • kontrastní končetinové koupele,
  • inhalace s využitím přírodního pramene,
  • celkové minerální uhličité koupele.

vhodné klima dle indikace

Mírně stimulující klima je vhodné pro léčení zejména nemocí respiračního systému, vhodné je pro rekonvalescenty po těžších infekcích, pro chronicky respiračně nemocné klienty např. s astma bronchiale. Mírně dráždivé klima je vhodné pro všechny imunodeficientní stavy a pro osoby vystavené dlouhodobě psychickému stresu a expozici prašného a hlučného prostředí.

Jako každá terapie musí být i klimatoterapie ordinována individuálně s ohledem na celkový zdravotní stav a všechna onemocnění. Jiná klimatická zátěž bude ordinována staršímu kardiakovi nebo diabetikovi, jiná sportovnímu člověku například s kožním onemocněním. Nezbytností je pravidelná kontrola tlaku krve a tepové frekvence, u diabetiků pravidelné kontroly koncentrace krevního cukru (glykémie), u nemocných s dechovými obtížemi saturace krve kyslíkem.

Nedílnou podmínkou efektivní klimatické terapie je také péče o vegetaci a vodní toky v lázeňské lokalitě a jejím okolí, nejen z důvodu zdravotního ale i estetického. Pozitivní vlastností klimatu jsou při léčebném pobytu kombinovány i se smyslovými vjemy. Akustické, optické a čichové podněty ovlivňují centrální nervový systém a tím napomáhají odeznění zdravotních obtíží, u chronicky nemocných k prodloužení remise onemocnění nebo zastavení progrese.

Od 29. června 2023 se Mariánské Lázně zařadily mezi klimatické lázně. Přijeďte se proto k nám do hotelu ROYAL v Mariánských Lázních nadýchat zdraví.

DOPORUČUJEME

Pokud si nevíte rady s výběrem vhodného pobytu v hotelu ROYAL, kontaktujte nás na e-mail: sales@royalmarienbad.cz a my vám rádi pomůžeme s výběrem.