Do lázní se zdravotní pojišťovnou

Poradíme Vám, jak postupovat při žádosti o lázeňský pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou.

Postup žádosti o lázeňskou péči

 1. Základem je dokument "Návrh na lázeňskou péči", který vypisuje praktický lékař na doporučení odborného nebo ošetřujícího lékaře.

 2. "Návrh" může vypsat také odborný lékař před ukončením hospitalizace nebo při Vaší ambulantní kontrole. Toto doporučení odevzdáte praktickému lékaři, který pro Vás „Návrh" vypíše.

 3. Lékař uvede do „Návrhu" indikaci i lázeňské místo a odešle do zdravotní pojišťovny. Dle zdravotního stavu klienta může navrhnout komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči.

 4. "Návrh" vždy schvaluje revizní lékař dané zdravotní pojišťovny.

 5. V případě zájmu o sjednání konkrétního termínu čerpání KLP je možné rezervovat termín telefonicky nebo písemně. Za rezervaci určeného termínu nástupu na komplexní lázeňskou péči hradí klient administrativní poplatek dle aktuálně platného ceníku. Administrativní poplatek je nevratný.

 6. Neschválí-li zdravotní pojišťovna hrazenou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce - lázeňské léčebné pobyty.

Možnosti lázeňské péče

Komplexní lázeňská péče (KLP)

 • Zdravotní pojišťovna hradí léčbu, ubytování i celodenní stravu.
 • KLP čerpá klient v době pracovní neschopnosti.
 • Délka léčení je stanovena na 28 dnů u vybraných indikací.
 • Platnost schváleného návrhu na KLP je 3 měsíce od data vystavení.
 • Pokud revizní lékař schválí průvodce pro pobyt dospělého klienta, hradí zdravotní pojišťovna průvodci ubytování a stravu.
 • Lázeňskou rehabilitaci lze v některých případech prodloužit. "Návrh" opět schvaluje revizní lékař příslušné pojišťovny.
 • Zdravotní pojišťovna odesílá schválený návrh přímo do lázní, které klienta předvolají nejpozději do 5 pracovních dnů před nástupem na pobyt.

Příspěvková lázeňská péče (PLP)

 • Zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu. Ubytování a stravování si hradí klient sám.
 • PLP čerpá klient v rámci své dovolené.
 • Délka léčení je dle návrhu lékaře, který ji doporučuje, 14 nebo 21 dnů.
 • Platnost schváleného návrhu na PLP je 6 měsíců od data vystavení.

Klient si může rezervovat konkrétní termín, za který hradí administrativní poplatek. Pro rezervaci termínu pobytu kontaktujte vybraný lázeňský hotel - kontakty.

Zdravotní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (sloučené ČNZP a Hutnická)
 • Revírní bratrská pokladna
 • Zdravotní pojišťovna Škoda

DŮLEŽITÉ Informace

poplatek z pobytu

Klient hradí za každý den v lázních poplatek z pobytu. Osvobozeni od poplatku jsou klienti s průkazem ZTP/P, klienti na komplexní lázeňské léčbě a děti do 18 let.

 • Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně - 21 Kč/os./den
 • Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice - 21 Kč/os./den
 • SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves - 20 Kč/os./den
 • Lázeňský hotel ELIŠKA Velké Losiny - 20 Kč/os./den

Stravování

Zdravotní pojišťovna hradí standardní stravování formou plné penze.

STANDARDNÍ

 • Racionální a dietní strava.
 • Snídaně kontinentální, obědy a večeře výběrem z několika jídel.
 • Možnost dietního stravování a konzultace s nutričním terapeutem.

NADSTANDARDNÍ

 • Nehradí zdravotní pojišťovna, možnost objednání za příplatek dle vybraného hotelu.
 • Snídaně formou rautu, obědy a večeře výběrem z menu, ovocné a zeleninové saláty, ovoce, minerální voda, káva.

ubytování

Zdravotní pojišťovna hradí ubytování ve dvoulůžkových pokojích kategorie standard.

Nadstandardní ubytování a ubytování v jednolůžkovém pokoji je za příplatek - nabídka ubytování.