Pro akcionáře

Přidáno dne 15.5.2016:

Přehled o peněžních tocích 2015 (velikost souboru 31 kB)

Příloha účetní závěrky 2015 (velikost souboru 622 kB)

Rozvaha 2015 (velikost souboru 50 kB)

Výkaz zisku a ztráty 2015 (velikost souboru 36 kB)

Výroční zpráva za rok 2015 (velikost souboru 432 kB)

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (velikost souboru 387 kB)