Vzdělávání

Pro naše hosty chceme přinášet kvalitní služby a naší velkou snahou je udržet si jejich spokojenost. Proto naše pracovníky podporujeme v jejich profesním i osobním rozvoji.

Každý nový pracovník je zaškolen, aby zapadl do týmu a mohl naplno využít svých znalostí, schopností a zkušeností. Délka zaškolení se odvíjí od typu pracovní pozice.

Pro naše stávající spolupracovníky máme připraven ucelený systém vzdělávání, který jim umožní udržovat jejich profesní odborné znalosti. Toto vzdělávání probíhá interně i externě.

Pro pracovníky na manažerských pozicích jsou individuální konzultace, tréninky a možnosti účastnit se dalšího profesního vzdělávání řešené dle aktuálních potřeb každého z nich.

Naše společnost se účastnila několika projektů, které byly zaměřené na rozvoj profesních dovedností pracovníků gastronomie, hotelnictví a současně jsme rozvíjeli i jejich měkké dovednosti. Největší projekt, do kterého jsme naše pracovníky zapojili, byl realizován ve spolupráci s agenturou Czechtourism na téma "Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu".

Naši pracovníci absolvují také hodnocení a hodnotící rozhovory, jejichž součástí jsou i informace o pracovním výkonu a následně stanovení cílů pro další období v návaznosti na profesní rozvoj.

Bližší informace k oblasti vzdělávání můžete získat osobně. Kontaktujte e-mailem naše personální oddělení hr@royalspa.cz.