9. 3. 2020

JAK MOHOU LÁZNĚ POMOCI KLIENTŮM S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU?

V našich lázních poskytujeme komplexní léčebný program zaměřený na upevnění a zlepšení celkové kondice klienta. V čem spočívá léčba roztroušené sklerózy v lázních jsme se zeptali vedoucího lékaře MUDr. Leoše Sochora.


České republice přibývá pacientů s diagnostikovanou roztroušenou sklerózou. První příznaky nemoci se nejčastěji vyskytují mezi 20. - 40. rokem života. Příchod nemoci nelze příliš ovlivnit a její důvod vzniku nebyl dosud úplně odhalen.

CO VÍME O ROZTROUŠENÉ SKLERÓZE?

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění postihující centrální nervový systém - mozek, míchu, zrakový nerv. Ve většině případů se jedná o nemoc progresivní, postupující. Roztroušená skleróza vzniká na základě imunitní reakce proti myelinovým obalům vlastních nervových vláken. Vlákna přitom ztrácejí svou funkci a tím dochází k poruchám nervového systému. Prvním nejčastějším projevem roztroušené sklerózy jsou výpadky zraku. 

Kromě genetických předpokladů má velmi významný vliv také prostředí. Za prokázané rizikové faktory se považuje infekce virem, kouření, nedostatek vitaminu D a obezitaUkaž více informací

ZPOMALTE PŘÍZNAKY ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY

Správná léčba dokáže roztroušenou sklerózu zpomalit, umí ji zaléčit a snížit její příznaky, které jsou u většiny pacientů rozdílné“, říká vedoucí lékař SIRNATÝCH LÁZNÍ Prim. MUDr. LEOŠ SOCHOR., kterého jsme se zeptali na několik dalších otázek.

1. Jak léčba v lázních pomáhá klientům s roztroušenou sklerózou?

Pro klienty s roztroušenou sklerózou je velice důležitý lázeňský léčebný program zaměřený na upevnění a zlepšení celkové kondice. Vhodná kombinace různých druhů cvičení a procedur, dokáže příznivě ovlivnit celé spektrum obtíží, kvůli kterým pacienti do lázní přijíždějí. Lékař úzce spolupracuje s fyzioterapeutem a nutričním terapeutem při vyhodnocování efektu léčby. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, respektujeme jeho potřeby a snažíme se najít jeho rovnováhu zdraví.

2. V čem spočívá léčba RS v lázních? Ve správné kombinaci lázeňských procedur, kterými jsou:

 • Individuální cvičení s fyzioterapeutem by mělo být hlavní léčebnou strategií. Fyzioterapeut ve spolupráci s lékařem pacienta naučí vhodné cviky. Pro udržení dlouhodobého efektu by měl pacient cvičit i po odjezdu z lázní.
 • Skupinové cvičení může probíhat s využitím různých pomůcek, jako jsou velké nebo malé míče, pružné gumy apod. Vhodné je i skupinové cvičení v bazénu, protože voda pomáhá nadnášet, současně klade pohybu odpor a tím pomáhá posilovat oslabené svaly.
 • Vodoléčba ve formě koupelí v minerálních vodách, perličkách nebo vířivkách.
 • Balneoterapie -léčba přírodními léčivými zdroji.
 • Masáže jsou velmi oblíbenou lázeňskou procedurou. Velice efektivně napomáhají uvolnění svalů, ale pokud nejsou doplněny aktivním cvičením, je jejich efekt nepatrný a krátkodobý.
 • Další lázeňské procedury - elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, laser, aplikace tepla aj.

3. Jaké jsou účinky koupelí v sirné léčivé minerální vodě?

 • proti progresivní, proti degenerativní a antiaterogenní (působící proti vzniku aterosklerózy) efekt u neurologických onemocnění
 • proti bolestivý účinek
 • uvolnění cévní stěny
 • desinfekční, protizánětlivý účinek s ovlivněním obranyschopnosti

4. Jak často by pacienti měli podstoupit lázeňskou léčbu?
Nejlépe každoročně. KLP je možná 1x v průběhu 24 měsíců, doporučujeme střídat s léčbou příspěvkovou, kdy zdravotní pojišťovna hradí pouze lázeňské procedury.

5. Máte na závěr nějaké doporučení z pohledu lékaře?
Lázeňský pobyt nebude mít dlouhodobý efekt, pokud na něj nenaváže pravidelné domácí cvičení nebo dlouhodobá ambulantní fyzioterapie. Pacienti by měli dbát na rady a doporučení lékaře. Poslat dotaz lékaři

PORADÍME VÁM, JAKÝ POBYT SI VYBRAT

POJIŠŤOVNOU HRAZENÁ LÉČBA

U roztroušené sklerózy je lázeňské péče poskytována jednou za 24 měsíců.

 • Komplexní lázeňská péče – léčebné pobyty hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Délka pobytu je v délce 28 dnů.
 • Příspěvková lázeňská péče – zdravotní pojišťovny ČR hradí pouze lázeňskou léčbu, mimo ubytování a stravování. Délka pobytu při příspěvkové lázeňské péči je 14 nebo 21 dnů podle posouzení lékaře.

Poradíme Vám, jak do lázní přes zdravotní pojišťovnu. Ukaž více

SAMOPLÁTECKÁ FORMA LÉČBY

Vhodnou alternativou lázeňské péče v SIRNATÝCH LÁZNÍCH jsou nabízené lázeňské léčebné pobyty, které si klient hradí sám. Léčebné a preventivní programy jsou krátkodobější v délce 1 – 2 týdny. Vybrané programy zahrnují konzultaci nebo vyšetření u lékaře, skladba procedur je dle předpisu lékaře a typu léčebného programu. Ukaž nabídku pobytů