English translation of the page - WE HELP TOGETHER

SPOLEČNĚ POMÁHÁME

Lázeňské hotely a resorty ROYAL SPA již více než 15 let podporují neziskovou organizaci KORUNKA POMÁHÁ a její charitativní projekty.  Jedná se o pomoc nemocným a handicapovaným dětem ve Zlínském a Olomouckém kraji.  Společnost ROYAL SPA je dlouholetým hlavním partnerem a KORUNCE každoročně pomáháme jak finančně, tak i věcnými dary nebo možností uspořádat akce v našich zařízeních. Do projektů jsou zapojeni také i někteří naši zaměstnanci.

V roce 2019 jsme díky Vašim pobytům v našich lázeňských hotelech a resortech přispěli na projekty KORUNKY částkou 200.000,- Kč a podpořili ji také formou další nefinanční pomoci. Touto cestou bychom Vám, našim klientům i našim obchodním partnerům chtěli ze srdce poděkovat za přízeň, že k nám jezdíte, že doporučujete naše hotely svým přátelům a klientům a že tak SPOLEČNĚ POMÁHÁME. Jsme rádi, že můžeme přispívat na dobrou věc a vykouzlit úsměv na jejich tváři.

ROYAL SPA A KORUNKA

Společnost ROYAL SPA stála již v roce 2002 u zrodu charitativní organizace KORUNKA Luhačovice, kterou založila Veronika Záhorská, ředitelka lázeňských hotelů MIRAMARE. Již od počátku jejího působení charitativní projekty na pomoc dětem každým rokem podporujeme. V roce 2019 byla pro Olomoucký kraj založena pobočka KORUNKA Velké Losiny. Hlavními cíli KORUNKY jsou pomoc nemocným dětem především ve Zlínském a Olomouckém regionu, pomoc dětem v dětských odděleních nemocnic, ústavech pro handicapované děti, kojeneckých ústavech, ústavech sociální péče a dětských domovech a stacionářích v rámci daných regionů.

Výhodou akcí KORUNKY a zároveň určitou transparentností je to, že peníze nebo věcné dary se předávají přímo během charitativních akcí. Lidé, kteří tak jakkoliv přispěli, třeba jen zakoupením vstupenky, tak okamžitě ví, kam peníze směřovaly a co za ně bylo nakoupeno. Každým rokem se KORUNCE podaří získat podporu několika firem, podnikatelů či jednotlivců a vybrat pro charitativní účely nezanedbatelnou částku, která je následně rozdělována podle přísných pravidel, především malým dětem nebo organizacím, které se o ně starají.

korunku NA korunkU

Lázeňské hotely a resorty ROYAL SPA za 17 let působení KORUNKY přispěli celkově částkou více než 2.000.000 Kč, ať už formou finanční či nefinanční pomoci. Díky Vašim pobytům SPOLEČNĚ POMÁHÁME. Pokud chcete udělat dobrý skutek, můžete přispět přímo na KORUNKU i sami. Nezáleží na tom, jak velkými finančními prostředky přispějete. I malá částka může udělat velkou radost a pomoci.

 

Společně pomáháme - korunka Luhačovice

KORUNKA Luhačovice:

Hlavním cílem této neziskové organizace je pomoc nemocným a znevýhodněným dětem, sociálně slabým rodinám nebo dětem z dětských domovů ve Zlínském kraji

číslo účtu: 197919909/0600

 

 

   

KORUNKA VeSpolečně pomáháme - korunka Velké Losinylké Losiny:
Vznikla na počátku roku 2019 jako dceřiná společnost KORUNKY Luhačovice a rozšířila tak její působnost i do Olomouckého kraje, kde získala podporu krajských radní a několika stálých podporovatelů.

číslo účtu: 2501575194/2010

 

 

 

 

DĚKUJEME. SPOLEČNĚ POMÁHÁME.

Více informací o charitativní organizaci KORUNKA POMÁHÁ.